شرح احوالات 

دکتر مریم رفعت جاه مدرس و استاد جامعه شناس دانشگاه تهران


تحصیلات

کارشناسی, 1373, علوم اجتماعی, علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد, 1376, جامعه شناسی, دانشگاه تهران
دکتری, 1383, جامعه شناسی فرهنگی, دانشگاه تهران

مشاهده فایل کامل رزومه

کتاب ها

کتاب های تالیفی


رفعت جاه، مریم . "تاملی در هویت زن ایرانی." : انتشارات دانشگاه تهران، 1387.


کتاب های ترجمه شده


رفعت جاه، مریم . "روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی." : مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1376.
، محمد رضایی، عباس وریچ کاظمی، جمال محمدی ، فردین علیخواه ، علی حاجلی ، شروین وکیلی ، مریم رفعت جاه، بهرنگ صدیقی ، وحید طلوعی و مصطفی مهرایین . "مطالعات فرهنگی استوارت هال و مساله هژمونی." : انتشارات جهاد دانشگاهی، 1387.

 

مقالات


number-one-in-a-circle

بیم و مدرنیزاسیون تاملی

شارحان دیدگاه جامعه بیم زده (risk society) عمدتا به شیوه های علاقه مندند که در ان ...
number-two-in-a-circle

اینترنت و هویت اجتماعی

این مقاله تاثیر اینترنت بر برخی از ابعاد هویت های اجتماعی ( از جمله هویت دینی ...

number-three-in-a-circle

زنان و بازتعریف هویت اجتماعی

در دهه های اخیر، در اثر گسترش نو گرایی و نوسازی در عرصه ی جهان تحولاتی ...
number-four-in-circular-button

فراغت و ارزش های فرهنگی

کی از عرصه های مهمی که در مطالعات اجتماعی و پژوهش های فرهنگی ...